Θεσσαλονίκη, η πολυπόθητη πόλη

Φωτογραφίες

Θεσσαλονίκη, η πολυπόθητη πόλη
Αναμνηστική
Θεσσαλονίκη, 20/12/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες με τον σκηνοθέτη
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Τσιλινίκος, Εκτ. Καλούδης, Β. Ισσόπουλος, Ρ. Παντελίδου, Ν. Γεωργίου, Αν. Ροϊλός, Γ. Πανώριος

Δ. Τσιλινίκος, Εκτ. Καλούδης, Γ. Πανώριος, Ρ. Παντελίδου, Ν. Γεωργίου, Αν. Ροϊλός, Β. Ισσόπουλος