Θεσσαλονίκη, η πολυπόθητη πόλη

Φωτογραφίες

Θεσσαλονίκη, η πολυπόθητη πόλη
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, 20/12/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γ. Πανώριος, Ρ. Παντελίδου, Αν. Ροϊλός, Β. Ισσόπουλος, Ν. Γεωργίου, Εκτ. Καλούδης

Αν. Ροϊλός, Ρ. Παντελίδου, Γ. Πανώριος, Εκτ. Καλούδης, Ν. Γεωργίου, Β. Ισσόπουλος

Αν. Ροϊλός, Ρ. Παντελίδου, Γ. Πανώριος, Εκτ. Καλούδης, Ν. Γεωργίου, Β. Ισσόπουλος

Εκτ. Καλούδης, Ρ. Παντελίδου, Αν. Ροϊλός, Β. Ισσόπουλος, Ν. Γεωργίου, Γ. Πανώριος


Εκτ. Καλούδης, Ρ. Παντελίδου, Αν. Ροϊλός, Β. Ισσόπουλος, Ν. Γεωργίου, Γ. Πανώριος