Ο κύριος Γιώργος Σεφέρης: Ένας βαθύσκιωτος και εντεψίζης Έλληνας

Φωτογραφίες

Ο κύριος Γιώργος Σεφέρης: Ένας βαθύσκιωτος και εντεψίζης Έλληνας
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, 15/11/2016
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Σημείωση: Για την παράσταση στο καφέ Ζώγια στις 15 Νοεμβρίου 2016
Φωτογραφικό Υλικό