Δε σε ξέχασα ποτέ

Φωτογραφίες

Δε σε ξέχασα ποτέ
Παράσταση
Βέροια, 28/11/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Φωτογραφικό Υλικό

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Σοφία Καλεμκερίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος