Δε σε ξέχασα ποτέ

Φωτογραφίες

Δε σε ξέχασα ποτέ
Γενικές δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Μέγαρο Μουσικής, 29/3/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Για την παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής στις 31 Μαρτίου 2017
Φωτογραφικό Υλικό

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Γιώργος Μιναχείλης, Σοφία Καλεμκερίδου, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου

Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Γιώργος Μιναχείλης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης