Δε σε ξέχασα ποτέ

Φωτογραφίες

Δε σε ξέχασα ποτέ
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Στρατόπεδο Κόδρα, 4/3/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιάννης Χαρίσης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Σοφία Καλεμκερίδου, Γιώργος Μιναχείλης

Γιώργος Μιναχείλης, Γιάννης Χαρίσης, Στέλλα Καμπουρίδου, Σοφία Καλεμκερίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης

Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Στέλλα Καμπουρίδου, Γιώργος Μιναχείλης

Σοφία Καλεμκερίδου

Γιάννης Χαρίσης

Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου, Στέλλα Καμπουρίδου, Γιώργος Μιναχείλης

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιάννης Χαρίσης, Στέλλα Καμπουρίδου, Ηλίας Σαρηγιαννίδης, Γιώργος Μιναχείλης, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου

Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης

Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Χαρίσης