Θέλετε ν' ακούσετε ένα ποίημα;

Φωτογραφίες

Θέλετε ν' ακούσετε ένα ποίημα;
Γενική συλλογή
Θεσσαλονίκη, Παραλία, 9/8/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μομώ Βλάχου

Χ. Παπαδόπουλος, Ελ. Αγγελίτσα, Γ. Κολοβός, Μ. Καραμήτρη, Μ. Βλάχου, Μ. Σιώνας

Μαρία Καραμήτρη, Γιώργος Κολοβός


Ελευθερία Αγγελίτσα

Γιώργος Κολοβός, Μαρία Καραμήτρη, Μομώ Βλάχου, Μιχάλης Σιώνας

Μ. Βλάχου, Γ. Κολοβός, Μ. Καραμήτρη, Ελ. Αγγελίτσα, Μ. Σιώνας, Χ. Παπαδόπουλος


Μαρία Καραμήτρη


Μαρία Καραμήτρη, Γιώργος Κολοβός

Χάρης Παπαδόπουλος

Ελευθερία Αγγελίτσα, Μιχάλης Σιώνας, Μομώ Βλάχου, Χάρης Παπαδόπουλος

Μιχάλης Σιώνας

Ελευθερία Αγγελίτσα, Χάρης Παπαδόπουλος


Μαρία Καραμήτρη