Ψύλλοι στ' αυτιά

Φωτογραφίες

Ψύλλοι στ' αυτιά
Ταμπλώ
Βασιλικό Θέατρο, 24/11/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Π. Σπυροπούλου, Κ. Σαντάς, Δ. Σιακάρας, Γ. Καύκας, Τ. Χάνος, Θ. Ραφτόπουλος, Τ. Πεζιρκιανίδης, Χρ. Τουμανίδου, Ε. Σαρμή

Βιβή Μιτσίσκα

Θάνος Φερετζέλης

Εύη Σαρμή, Πολυξένη Σπυροπούλου

Πολυξένη Σπυροπούλου

Εύη Σαρμή, Πολυξένη Σπυροπούλου

Θανάσης Ραφτόπουλος, Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Ταξιάρχης Χάνος, Κώστας Σαντάς

Ταξιάρχης Χάνος, Κώστας Σαντάς

Ταξιάρχης Χάνος, Δημήτρης Σιακάρας

Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος, Θάνος Φερετζέλης

Θάνος Φερετζέλης

Ευανθία Σωφρονίδου

Γιώργος Σφυρίδης, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Ευανθία Σωφρονίδου, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Πολυξένη Σπυροπούλου

Τάσος Πεζιρκιανίδης

Γιώργος Σφυρίδης, Δημήτρης Σιακάρας

Δημήτρης Σιακάρας, Ταξιάρχης Χάνος, Πολυξένη Σπυροπούλου

Πολυξένη Σπυροπούλου, Ταξιάρχης Χάνος, Δημήτρης Σιακάρας

Γιάννης Τσάτσαρης, Γιώργος Καύκας

Θανάσης Ραφτόπουλος

Ευανθία Σωφρονίδου, Δημήτρης Σιακάρας

Ταξιάρχης Χάνος, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Γιάννης Τσάτσαρης

Χρύσα Τουμανίδου, Γιώργος Καύκας

Χρύσα Τουμανίδου, Γιώργος Καύκας

Γιώργος Καύκας, Χρύσα Τουμανίδου

Εύη Σαρμή, Δημήτρης Σιακάρας

Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος, Γιώργος Καύκας

Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος, Γιώργος Καύκας

Ταξιάρχης Χάνος, Γιώργος Καύκας

Ταξιάρχης Χάνος