Ψύλλοι στ' αυτιά

Φωτογραφίες

Ψύλλοι στ' αυτιά
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 23/11/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την ''ανοιχτή δοκιμή'' στη συνέντευξη τύπου για την παράσταση
Φωτογραφικό Υλικό

Πολυξένη Σπυροπούλου, Εύη Σαρμή

Πολυξένη Σπυροπούλου, Εύη Σαρμή

Εύη Σαρμή, Πολυξένη Σπυροπούλου

Κώστας Σαντάς, Ταξιάρχης Χάνος, Γιώργος Καύκας, Εύη Σαρμή, Πολυξένη Σπυροπούλου

Κώστας Σαντάς, Ταξιάρχης Χάνος, Δημήτρης Σιακάρας

Κώστας Σαντάς, Ταξιάρχης Χάνος

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Κώστας Σαντάς

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Κώστας Σαντάς