2ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

2ο Φεστιβάλ Δάσους: ΑΝΑΜΕΣΑ
Παράσταση
Θεσσαλονίκη
Σημείωση: Πέμπτη 8 & Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου: ΑΝΑΜΕΣΑ - Ομάδα Χορού VIS MOTRIX (ΕΜΣ – παράλληλες εκδηλώσεις)
Φωτογραφικό Υλικό