2016: Ολοήμερο Θερινό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για παιδιά

Φωτογραφίες

Ολοήμερο Θερινό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για παιδιά
Στιγμιότυπο
Βασιλικό Θέατρο
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Έργα των παιδιών που συμμετείχαν στο εργαστήριο
Φωτογραφικό Υλικό