2016: Ολοήμερο Θερινό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για παιδιά

Φωτογραφίες

Ολοήμερο Θερινό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για παιδιά
Φωτογραφικό υλικό
Βασιλικό Θέατρο, 24/6/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό