Δηλητήριο

Φωτογραφίες

Δηλητήριο
Πρεμιέρα
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 21/4/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Άρης Στυλιανού (πρόεδρος Δ.Σ. ΚΘΒΕ), Μαρία Τσιμά,, Ιωάννα Μιχαλακοπούλου (Σκηνοθέτης), Ταξιάρχης Χάνος, Δημοσθένης Δώδος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΚΘΒΕ)

Ε. Καλαϊτζόγλου (Β. σκηνοθέτη), Τ. Τζόκα (Σκηνικά-Κοστούμια), Γ. Μόσχος (Μετάφραση-Σκηνοθεσία), Μ. Τσιμά («ΑΥΤΗ», Αναπληρώτρια Καλλ/κή Δ/ντρια ΚΘΒΕ), Λ. Παυλόπουλος (Φωτισμοί), Ταξ. Χάνος («ΑΥΤΟΣ»)

Μαρία Τσιμά («ΑΥΤΗ», Αναπληρώτρια Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΚΘΒΕ), Πολυξένη Αδάμ Βελένη (Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης)

Έφη Σταμούλη, Άρης Στυλιανού, Μαρία Τσιμά

Ιωάννα Μιχαλακοπούλου (Σκηνοθέτης), Γιάννης Αναστασάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ), Μαρία Τσιμά («ΑΥΤΗ», Αναπληρώτρια Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΚΘΒΕ)

Μαρία Τσιμά, Λέων Α. Ναρ