Δηλητήριο

Φωτογραφίες

Δηλητήριο
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Φουαγιέ, 21/4/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος