Δηλητήριο

Φωτογραφίες

Δηλητήριο
Συνέντευξη τύπου
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Φουαγιέ, 18/4/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά, Γιάννης Μόσχος

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά, Γιάννης Μόσχος

Γιάννης Αναστασάκης


Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά, Γιάννης Μόσχος

Γιάννης Μόσχος

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία ΤσιμάΤαξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά, Γιάννης Μόσχος

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά, Γιάννης Μόσχος

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά, Γιάννης Μόσχος