Δηλητήριο

Φωτογραφίες

Δηλητήριο
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Φουαγιέ, 28/3/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό


Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος


Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης ΧάνοςΜαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος


Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία Τσιμά

Ταξιάρχης Χάνος, Μαρία ΤσιμάΜαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά


Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος

Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος