Δηλητήριο

Φωτογραφίες

Δηλητήριο
Δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Φουαγιέ, 17/2/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μαρία Τσιμά, Γιάννης Μόσχος, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά, Γιάννης Μόσχος, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά

Γιάννης Μόσχος