Γκιακ

Φωτογραφίες

Γκιακ
Δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 23/9/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου στο ρόλο του Εμμανουήλ Κοντού στην επανάληψη της παράστασης
Φωτογραφικό Υλικό

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Ιωάννα Δεμερτζίδου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Μιχάλης Σιώνας

Ιωάννα Δεμερτζίδου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Μιχάλης Σιώνας

Παναγιώτης Παπαϊωάννου


Ιωάννα Δεμερτζίδου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Δημήτρης Μορφακίδης

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Εμμανουέλα Μαγκώνη

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Εμμανουέλα Μαγκώνη

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Ιωάννα Δεμερτζίδου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Ιωάννα Δεμερτζίδου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Μιχάλης Σιώνας

Δημήτρης Μορφακίδης, Άννη Τσολακίδου

Δημήτρης Μορφακίδης, Άννη Τσολακίδου