Γκιακ

Φωτογραφίες

Γκιακ
Ταμπλώ
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 16/2/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό


Άννη Τσολακίδου


Μιχάλης Σιώνας, Εμμανουήλ Κοντός, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Δημήτρης Μορφακίδης, Άννη Τσολακίδου, Νικόλαος Κουσούλης

Εμμανουήλ Κοντός, Μιχάλης Σιώνας

Δημήτρης Μορφακίδης, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Μιχάλης Σιώνας

Μιχάλης Σιώνας, Άννη Τσολακίδου, Νικόλαος Κουσούλης

Άννη Τσολακίδου, Νικόλαος Κουσούλης, Ιωάννα Δεμερτζίδου

Ιωάννα Δερμετζίδου

Δημήτρης Μορφακίδης, Νικόλαος Κουσούλης

Νικόλαος Κουσούλης, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Άννη Τσολακίδου

Άννη Τσολακίδου, Νικόλαος Κουσούλης

Νικόλαος Κουσούλης, Δημήτρης Μορφακίδης

Νικόλαος Κουσούλης

Δημήτρης Μορφακίδης, Νικόλαος Κουσούλης

Εμμανουήλ Κοντός, Μιχάλης Σιώνας, Ιωάννα Δερμετζίδου

Εμμανουήλ Κοντός, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Νικόλαος Κουσούλης, Άννη Τσολακίδου

Μιχάλης Σιώνας, Ιωάννα Δερμετζίδου, Νίκος Κουσούλης, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Εμμανουήλ Κοντός, Δημήτρης Μορφακίδης

Μιχάλης Σιώνας, Εμμανουέλα Μαγκώνη