Γκιακ

Φωτογραφίες

Γκιακ
Δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 19/1/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δημήτρης Μορφακίδης

Ιωάννα Δερμετζίδου

Εμμανουέλα Μαγκώνη

Μιχάλης Σιώνας, Νίκος Κουσούλης, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Δημήτρης Μορφακίδης

Ι. Δεμερτζίδου, Άν. Τσολακίδου, Ν. Κουσούλης, Εμ. Μαγκώνη, Μ. Σιώνας, Δ. Μορφακίδης, Εμ. Κοντός

Δημήτρης Μορφακίδης

Νίκος Κουσούλης, Δημήτρης Μορφακίδης

Νίκος Κουσούλης, Δημήτρης Μορφακίδης

Νίκος Κουσούλης, Δημήτρης Μορφακίδης

Νίκος Κουσούλης, Δημήτρης Μορφακίδης

Νίκος Κουσούλης, Δημήτρης Μορφακίδης

Νίκος Κουσούλης

Νίκος Κουσούλης, Δημήτρης Μορφακίδης

Νίκος Κουσούλης, Δημήτρης Μορφακίδης

Νίκος Κουσούλης, Δημήτρης Μορφακίδης

Ιωάννα Δερμετζίδου

Ιωάννα Δερμετζίδου, Νίκος Κουσούλης, Δημήτρης Μορφακίδης

Νίκος Κουσούλης

Εμμανουήλ Κοντός

Μιχάλης Σιώνας

Νίκος Κουσούλης

Δημήτρης Μορφακίδης, Ιωάννα Δερμετζίδου

Δημήτρης Μορφακίδης, Ιωάννα Δερμετζίδου

Άννη Τσολακίδου

Δημήτρης Μορφακίδης, Άννη Τσολακίδου

Εμμανουέλα Μαγκώνη, Δημήτρης Μορφακίδης, Νίκος Κουσούλης, Άννη Τσολακίδου

Άννη Τσολακίδου

Άννη Τσολακίδου

Δημήτρης Μορφακίδης, Άννη Τσολακίδου

Εμμανουήλ Κοντός, Μιχάλης Σιώνας

Μιχάλης ΣιώναςΆννη Τσολακίδου, Μιχάλης Σιώνας

Δημήτρης Μορφακίδης


Δημήτρης Μορφακίδης

Δημήτρης Μορφακίδης

Εμμανουήλ Κοντός

Νίκος Κουσούλης, Εμμανουέλα Μαγκώνη