Οικογένεια Νώε

Φωτογραφίες

Οικογένεια Νώε
Πορτρέτο
Θεσσαλονίκη, Παραλία, 8/9/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Φούλης Μπουντούρογλου

Νίκος Ράμμος

Νίκος Ορτετζάτος

Χρύσα Ζαφειριάδου

Άννα Κυριακίδου

Αριατοτέλης Ζαχαράκης

Φανή Αποστολίδου

Σοφία Παπανικάνδρου

Φανή Αποστολίδου, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Σοφία Παπανικάνδρου

Νίκος Ορτετζάτος, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Χρύσα Ζαφειριάδου

Νίκος Ράμμος, Φανή Αποστολίδου, Αννα Κυριακίδου

Φανή Αποστολίδου, Φούλης Μπουντούρογλου, Αριατοτέλης Ζαχαράκης

Φούλης Μπουντούρογλου

Νίκος Ράμμος

Νίκος Ορτετζάτος

Χρύσα Ζαφειριάδου

Άννα Κυριακίδου

Αριατοτέλης Ζαχαράκης

Φανή Αποστολίδου

Σοφία Παπανικάνδρου

Φανή Αποστολίδου, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Σοφία Παπανικάνδρου

Νίκος Ορτετζάτος, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Χρύσα Ζαφειριάδου

Νίκος Ράμμος, Φανή Αποστολίδου, Αννα Κυριακίδου