Οι Άθλιοι

Φωτογραφίες

Οι Άθλιοι
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Βασιλικό Θέατρο, 2/11/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γιάννης Καραμφίλης, Νικόλαος Κουσούλης, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Μελίνα Αποστολίδου, Παντελής Καλπάκογλου, Αναστασία Δαλιάκα

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Νικόλαος Κουσούλης, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα, Γιάννης Καραμφίλης, Παντελής Καλπάκογλου

Νικόλαος Κουσούλης, Αναστασία Δαλιάκα, Μελίνα Αποστολίδου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Γιάννης Καραμφίλης, Παντελής Καλπάκογλου

Παντελής Καλπάκογλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Γιάννης Καραμφίλης, Μελίνα Αποστολίδου, Νικόλαος Κουσούλης, Αναστασία Δαλιάκα

Γιάννης Καραμφίλης

Νικόλαος Κουσούλης, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Αναστασία Δαλιάκα, Γιάννης Καραμφίλης, Μελίνα Αποστολίδου, Παντελής Καλπάκογλου

Παντελής Καλπάκογλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Γιάννης Καραμφίλης, Μελίνα Αποστολίδου, Νικόλαος Κουσούλης, Αναστασία Δαλιάκα

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Μελίνα Αποστολίδου, Νικόλαος Κουσούλης, Αναστασία Δαλιάκα, Γιάννης Καραμφίλης, Παντελής Καλπάκογλου