Οι Άθλιοι

Φωτογραφίες

Οι Άθλιοι
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, 25/5/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Από την παράσταση στο Νοσοκομείο Αχέπα
Φωτογραφικό Υλικό

Νίκος Κουσούλης, Αναστασία Δαλιάκα

Παντελής Καλπάκογλου, Αναστασία Δαλιάκα, Στέργιος Τζαφέρης, Μελίνα Αποστολίδου, Νίκος Κουσούλης

Νίκος Κουσούλης

Νίκος Κουσούλης

Κοινό

Νίκος Κουσούλης, Αναστασία Δαλιάκα

Μελίνα Αποστολίδου, Παντελής Καλπάκογλου, Νίκος Κουσούλης, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Κοινό

Νίκος Κουσούλης, Μελίνα Αποστολίδου, Παντελής Καλπάκογλου

Στέργιος Τζαφέρης, Αναστασία Δαλιάκα, Νίκος Κουσούλης, Μελίνα Αποστολίδου, Παντελής Καλπάκογλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Κοινό

Κοινό

Κοινό


Ο Άρης Στυλιανού με τους συντελεστές της παράστασης και υπαλλήλους του ΑΧΕΠΑ

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Νίκος Κουσούλης

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Νίκος Κουσούλης, Αναστασία Δαλιάκα, Μελίνα Αποστολίδου, Παντελής Καλπάκογλου

Νίκος Κουσούλης, Αναστασία Δαλιάκα

Κοινό

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Στέργιος Τζαφέρης

Παντελής Καλπάκογλου, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Νίκος Κουσούλης, Αναστασία Δαλιάκα

Μελίνα Αποστολίδου, Στέργιος Τζαφέρης, Παντελής Καλπάκογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Νίκος Κουσούλης

Παντελής Καλπάκογλου

Στέργιος Τζαφέρης

Νίκος Κουσούλης, Αναστασία Δαλιάκα

Παντελής Καλπάκογλου, Αναστασία Δαλιάκα, Στέργιος Τζαφέρης

Κοινό

Νίκος Κουσούλης, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα

Κοινό

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Νίκος Κουσούλης

Αναστασία Δαλιάκα, Νίκος Κουσούλης

Μελίνα Αποστολίδου, Παντελής Καλπάκογλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Κοινό