Οι Άθλιοι

Φωτογραφίες

Οι Άθλιοι
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Βασιλικό Θέατρο, 27/10/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Στέργιος Τζαφέρης, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα, Παντελής Καλπάκογλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Στέργιος Τζαφέρης, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα, Παντελής Καλπάκογλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Στέργιος Τζαφέρης, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα, Παντελής Καλπάκογλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Στέργιος Τζαφέρης, Παντελής Καλπάκογλου, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Μελίνα Αποστολίδου, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Αναστασία Δαλιάκα

Στέργιος Τζαφέρης, Παντελής Καλπάκογλου, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Παντελής Καλπάκογλου, Στέργιος Τζαφέρης, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα, Αντώνης Μιχαλόπουλος

Παντελής Καλπάκογλου, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Στέργιος Τζαφέρης, Αναστασία Δαλιάκα, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Μελίνα Αποστολίδου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Παντελής Καλπάκογλου, Αναστασία Δαλιάκα, Στέργιος Τζαφέρης, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Μελίνα Αποστολίδου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Παντελής Καλπάκογλου, Αναστασία Δαλιάκα, Στέργιος Τζαφέρης, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Μελίνα Αποστολίδου

Στέργιος Τζαφέρης, Παντελής Καλπάκογλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Μελίνα Αποστολίδου, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Αναστασία Δαλιάκα, Παντελής Καλπάκογλου, Στέργιος Τζαφέρης

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Στέργιος Τζαφέρης, Παντελής Καλπάκογλου, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα, Αντώνης Μιχαλόπουλος

Παντελής Καλπάκογλου, Στέργιος Τζαφέρης, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα, Αντώνης Μιχαλόπουλος

Παντελής Καλπάκογλου, Στέργιος Τζαφέρης, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Στέργιος Τζαφέρης, Αναστασία Δαλιάκα, Παντελής Καλπάκογλου, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Μελίνα Αποστολίδου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Στέργιος Τζαφέρης, Παντελής Καλπάκογλου, Μελίνα Αποστολίδου