Το δώρο

Φωτογραφίες

Το δώρο
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, Παραλία, 2/8/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Κήπος του Απογευματινού Ήλιου
Φωτογραφικό Υλικό


Ελένη Γιαννούση

Μάριος Μεβουλιώτης

Παύλος Μέτσιος, Ελένη Γιαννούση

Ελένη Γιαννούση, Μάριος Μεβουλιώτης