Το δώρο

Φωτογραφίες

Το δώρο
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, 8/6/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Παύλος Μέτσιος, Ελένη Γιαννούση, Μάριος Μεβουλιώτης

Μάριος Μεβουλιώτης, Παύλος Μέτσιος, Ελένη Γιαννούση

Ελένη Γιαννούση, Μάριος Μεβουλιώτης, Παύλος Μέτσιος

Μάριος Μεβουλιώτης
Παύλος Μέτσιος, Μάριος Μεβουλιώτης, Ελένη Γιαννούση

Παύλος Μέτσιος, Ελένη Γιαννούση, Μάριος Μεβουλιώτης

Ελένη Γιαννούση

Ελένη Γιαννούση

Παύλος Μέτσιος

Παύλος Μέτσιος, Ελένη Γιαννούση, Μάριος Μεβουλιώτης

Παύλος Μέτσιος, Ελένη Γιαννούση, Μάριος Μεβουλιώτης


Ελένη Γιαννούση, Πάυλος Μέτσιος, Μάριος Μεβουλιώτης

Ελένη Γιαννούση, Πάυλος Μέτσιος, Μάριος Μεβουλιώτης

Μάριος Μεβουλιώτης

Ελένη Γιαννούση, Μάριος Μεβουλιώτης, Παύλος Μέτσιος

Παύλος Μέτσιος, Μάριος Μεβουλιώτης