Το τρίτο στεφάνι

Φωτογραφίες

Το τρίτο στεφάνι
Δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 16/9/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Κατερίνα Αλέξη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Δημήτρης Κολοβός, Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Λίλιαν Παλάντζα

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Άννα Μαντά, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Δημήτρης Κολοβός, Μαρία Χατζηϊωαννίδου, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Ελένη Θυμιοπούλου, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Χατζηϊωαννίδου, Δημήτρης Κολοβός

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Άννα Μαντά, Μομώ Βλάχου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μομώ Βλάχου, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Άννα Μαντά

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Θάλεια Σκαρλάτου


Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος


Θάλεια Σκαρλάτου, Άννα Μαντά

Κατερίνα Αλέξη, Μαρία Χατζηϊωαννίδου, Δημήτρης Κολοβός

Δημήτρης Κολοβός, Χρίστος Νταρακτσής, Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Κατερίνα Αλέξη, Μαρία Χατζηϊωαννίδου, Δημήτρης Κολοβός

Δημήτρης Κολοβός, Χρίστος Νταρακτσής

Κατερίνα Αλέξη, Δημήτρης Κολοβός

Θάλεια Σκαρλάτου, Κατερίνα Αλέξη, Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Δημήτρης Κολοβός

Μομώ Βλάχου


Νικόλας Μαραγκόπουλος, Μομώ Βλάχου
Θανάσης Δισλής, Άννα Μαντά

Άννα Μαντά, Θανάσης Δισλής

Μαρία Χατζηϊωαννίδου, Ελένη Θυμιοπούλου

Μαρία Χατζηϊωαννίδου, Ελένη Θυμιοπούλου


Θάλεια Σκαρλάτου

Κατερίνα Αλέξη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Δημήτρης Κολοβός, Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Θάλεια Σκαρλάτου

Ελένη Θυμιοπούλου, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Άννα Μαντά, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου