Το τρίτο στεφάνι

Φωτογραφίες

Το τρίτο στεφάνι
Δοκιμές
Μονή Λαζαριστών, 22/08/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες με το σκηνοθέτη Θανάση Παπαγεωργίου
Φωτογραφικό Υλικό

Ο θίασος με το σκηνοθέτη Θανάση Παπαγεωργίου

Άννα Μαντά, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μομώ Βλάχου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Δημήτρης Κολοβός