Το τρίτο στεφάνι

Φωτογραφίες

Το τρίτο στεφάνι
Παρασκήνια
Μονή Λαζαριστών, 22/8/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό