Πολυφωνικά αναλόγια 2

Αφίσες

Πολυφωνικά αναλόγια 2
Εκδότης: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Φωτογραφικό Υλικό