Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας

Φωτογραφίες

Βασιλικό Θέατρο
Χώρος παρουσίασης
Βασιλικό Θέατρο, 20/6/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό