Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ

Φωτογραφίες

Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Μονή Λαζαριστών, 12/4/2016
. rejected.gr - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Πουρέγκα, Τ. Ροδοβίτης, Ελ. Αγγελίτσα, Χ. Παπαδόπουλος, Σ. Καλεμκερίδου, Αρ. Ζαχαράκης, Στ. Ζώρα

Στεφανία Ζώρα, Ελευθερία Αγγελίτσα

Ελευθερία Αγγελίτσα, Στεφανία Ζώρα

Αρ. Ζαχαράκης, Σ. Καλεμκερίδου, Χ. Παπαδόπουλος, Στ. Ζώρα, Τ. Ροδοβίτης, Ελ. Αγγελίτσα, Μ. Πουρέγκα

Αρ. Ζαχαράκης, Στ. Ζώρα, Χ. Παπαδόπουλος, Ελ. Αγγελίτσα, Μ. Πουρέγκα, Τ. Ροδοβίτης

Αρ. Ζαχαράκης, Σ. Καλεμκερίδου, Χ. Παπαδόπουλος, Στ. Ζώρα, Χρ. Μπρούφας, Τ. Ροδοβίτης, Ελ. Αγγελίτσα, Τ. Χάνος, Μ. Πουρέγκα