Η Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της

Φωτογραφίες

Η Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της
Ταμπλώ
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 17/10/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Λυδία Φωτοπούλου


Λυδία Φωτοπούλου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Χρήστος Παπαδημητρίου, Ορέστης Χαλκιάς, Σοφία Καλεμκερίδου, Λυδία Φωτοπούλου

Ορέστης Χαλκιάς, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Εμμανουήλ Κοντός, Λυδία Φωτοπούλου, Αγγελική Νοέα

Εμμανουέλα Μαγκώνη, Εμμανουήλ Κοντός

Εμμανουέλα Μαγκώνη, Λυδία Φωτοπούλου

Π. Παπαϊωάννου, Μ. Σιώνας, Ορ. Χαλκιάς, Εμμ. Μαγκώνη, Στ. Βογιατζή, Δ. Μορφακίδης, Εμμ. Κοντός, Ελ. Αγγελίτσα, Αγγ. Νοέα

Εμμανουέλα Μαγκώνη, Λυδία Φωτοπούλου, Στελλίνα Βογιατζή, Δημήτρης Μορφακίδης

Σοφία Καλεμκερίδου, Λυδία Φωτοπούλου

Χρήστος Παπαδημητρίου, Γιώργος Κολοβός, Λυδία Φωτοπούλου

Εμμανουέλα Μαγκώνη

Λυδία Φωτοπούλου, Εμμανουήλ Κοντός

Δημήτρης Μορφακίδης, Στελλίνα Βογιατζή

Λυδία Φωτοπούλου

Λυδία Φωτοπούλου

Λυδία Φωτοπούλου

Λυδία Φωτοπούλου

Λυδία Φωτοπούλου, Εμμανουέλα Μαγκώνη

Δημήτρης Μορφακίδης, Ελευθερία Αγγελίτσα, Λυδία Φωτοπούλου

Λυδία Φωτοπούλου

Λυδία Φωτοπούλου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Αγγελική Νοέα, Αλέξανδρος Σιάτρας, Λυδία Φωτοπούλου

Μιχάλης Σιώνας

Μιχάλης Σιώνας, Λυδία Φωτοπούλου, Αγγελική Νοέα

Γιώργος Κολοβός, Ορέστης Χαλκιάς, Ελευθερία Αγγελίτσα

Αλέξανδρος Σιάτρας

Στελλίνα Βογιατζή

Εμμανουήλ Κοντός, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Λυδία Φωτοπούλου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Λυδία Φωτοπούλου, Ορέστης Χαλκιάς

Σοφία Καλεμκερίδου