Το αγόρι με τη βαλίτσα

Φωτογραφίες

Το αγόρι με τη βαλίτσα
Παράσταση
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 19/10/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης, Λίλα Βλαχοπούλου

Δημήτρης Καρτόκης, Μαρία Καραμήτρη, Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος

Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης

Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης

Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης, Μαρία Καραμήτρη

Μαρία Καραμήτρη, Άγγελος Νεράντζης, Δημήτρης Καρτόκης

Μαρία Καραμήτρη, Άγγελος Νεράντζης

Μαρία Καραμήτρη, Άγγελος Νεράντζης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Μαρία Καραμήτρη, Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης

Άγγελος Νεράντζης, Μαρία Καραμήτρη

Άγγελος Νεράντζης, Μαρία Καραμήτρη

Μαρία Καραμήτρη, Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου, Μαρία Καραμήτρη

Λίλα Βλαχοπούλου, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Μαρία Καραμήτρη, Δημήτρης Καρτόκης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης, Μαρία Καραμήτρη

Μαρία Καραμήτρη, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Δημήτρης Καρτόκης, Τιμολέων Παπαδόπουλος

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης, Δημήτρης Καρτόκης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης

Άγγελος Νεράντζης, Λίλα Βλαχοπούλου, Δημήτρης Καρτόκης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Μαρία Καραμήτρη, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Δημήτρης Καρτόκης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου

Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου

Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου

Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης, Λίλα Βλαχοπούλου

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης, Λίλα Βλαχοπούλου, Μαρία Καραμήτρη, Δημήτρης Καρτόκης

Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος

Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος

Δημήτρης Καρτόκης, Λίλα Βλαχοπούλου

Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης, Λίλα Βλαχοπούλου

Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου

Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος

Λίλα Βλαχοπούλου

Άγγελος Νεράντζης, Λίλα Βλαχοπούλου

Άγγελος Νεράντζης, Λίλα Βλαχοπούλου

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης

Άγγελος Νεράντζης, Δημήτρης Καρτόκης, Μαρία Καραμήτρη

Δημήτρης Καρτόκης, Μαρία Καραμήτρη

Άγγελος Νεράντζης, Δημήτρης Καρτόκης, Μαρία Καραμήτρη

Άγγελος Νεράντζης, Δημήτρης Καρτόκης, Μαρία Καραμήτρη

Άγγελος Νεράντζης, Δημήτρης Καρτόκης, Μαρία Καραμήτρη

Μαρία Καραμήτρη, Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης

Άγγελος Νεράντζης


Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης

Τιμολέων Παπαδόπουλος

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Μαρία Καραμήτρη, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης

Δημήτρης Καρτόκης, Λίλα Βλαχοπούλου, Άγγελος Νεράντζης

Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος

Μαρία Καραμήτρη, Δημήτρης Καρτόκης, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης, Λίλα Βλαχοπούλου