Το αγόρι με τη βαλίτσα

Φωτογραφίες

Το αγόρι με τη βαλίτσα
Πρεμιέρα
Βασιλικό Θέατρο, 8/4/2016
. lavart.gr - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Καραμήτρη, Μ. Σιώνας, Α. Νεράντζης, Δ. Καρτόκης, Λ. Βλαχοπούλου, Τ. Παπαδόπουλος

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ Γιάννης Αναστασάκης με τον σκηνοθέτη της παράστασης Μιχάλη Σιώνα

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ Γιάννης Αναστασάκης με τον σκηνοθέτη της παράστασης Μιχάλη Σιώνα

Μ. Καραμήτρη, Μ. Σιώνας, Α. Νεράντζης, Δ. Καρτόκης, Λ. Βλαχοπούλου, Τ. Παπαδόπουλος