Το αγόρι με τη βαλίτσα

Φωτογραφίες

Το αγόρι με τη βαλίτσα
Παράσταση
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Φουαγιέ, 22/1/2016
. rejected.gr - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Τ. Παπαδόπουλος, Μ. Καραμήτρη, Δ. Καρτόκης. Α. Νεράντζης

Άγγελος Νεράντζης, Μαρία Καραμήτρη

Μαρία Καραμήτρη, Άγγελος Νεράντζης

Μαρία Καραμήτρη, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, 'Αγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, Τιμολέων Παπαδόπουλος

Λίλα Βλαχοπούλου, 'Αγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, 'Αγγελος Νεράντζης, Μαρία Καραμήτρη

Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης, Μαρία Καραμήτρη, Λίλα Βλαχοπούλου, Τιμολεών Παπαδόπουλος

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου, Αγγελος Νεράντζης, Δημήτρης Καρτόκης

Δημήτρης Καρτόκης

Άγγελος Νεράντζης, Λίλα Βλαχοπούλου

Λίλα Βλαχοπούλου, 'Αγγελος Νεράντζης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης, Λίλα Βλαχοπούλου, Μαρία Καραμήτρη, Δημήτρης Καρτόκης

Τιμολέων Παπαδόπουλος

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου, Αγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, 'Αγγελος Νεράντζης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου, Αγγελος Νεράντζης

Άγγελος Νεράντζης, Δημήτρης Καρτόκης

Δημήτρης Καρτόκης

Άγγελος Νεράντζης, Μαρία Καραμήτρη, Δημήτρης Καρτόκης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Άγγελος Νεράντζης

Άγγελος Νεράντζης

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Μαρία Καραμήτρη, Άγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου, 'Αγγελος Νεράντζης

Λίλα Βλαχοπούλου

Άγγελος Νεράντζης

Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου

Μαρία Καραμήτρη, Δημήτρης Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης


Μαρία Καραμήτρη, Άγγελος Νεράντζης, Δημήτρης Καρτόκης

Α. Νεράντζης, Δ. Καρτόκης, Λ. Βλαχοπούλου, Τ. Παπαδόπουλος