Το αγόρι με τη βαλίτσα

Προγράμματα

Το αγόρι με τη βαλίτσα
flyer 2015-2016

Εικαστικό. Σημεία προπώλησης. Διανομή. Πρόγραμμα περιοδείας. Χορηγοί.

Εκδότης: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Αριθμός Σελίδων: 2
Διανέμεται δωρεάν
Φωτογραφικό Υλικό

Α' όψη

Β' όψη