Επτά επί Θήβας

Φωτογραφίες

Επτά επί Θήβας
Θέατρο
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 24/6/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφία από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό