Επτά επί Θήβας

Φωτογραφίες

Επτά επί Θήβας
Χώρος παρουσίασης
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 15/6/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό