Νεφέλες

Ήχος

Νεφέλες
Ηχογράφηση Παράστασης
ΉχοςΠεριγραφή
το σύνολο της ηχογράφησης
διάρκεια 00:01:44, ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
διάρκεια 00:01:12, ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
διάρκεια 00:02:07, ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ
διάρκεια 00:02:02, ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ
διάρκεια 00:01:47,ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ
διάρκεια 00:01:47, ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΟΡΟΣ
διάρκεια 00:01:47, ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΟΡΟΣ
διάρκεια 00:02:20, ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ