Νεφέλες

Μακέτες

Νεφέλες (1986)
. Πέρδικα, Νίκη - Κοστούμια
. Λεκκός, Γιάννης - Σκηνικά
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
Μακέτα κοστουμιών
Φωτογραφικό Υλικό

Αρνητικό φωτογραφίας