Νεφέλες

Μακέτες

Νεφέλες (1986)
Δύο σχέδια σκηνικού
. Λεκκός, Γιάννης - Σκηνικά
Ζωγραφική μακέτα σκηνικού
Φωτογραφικό Υλικό

Σχέδια σκηνικού