Νεφέλες

Παρτιτούρες

Νεφέλες (1986)

Σημείωση Περιεχομένων: 'Νεφέλες αθάνατες', 'Σεβαστές μου κυρίες', 'Παρθένες βροχοφόρες', 'Γειά σου και σένα γερομπάμπαλη', 'Άνθρωπε συ που πόθησες', 'Ό,τι ποθείς', 'Μύηση', 'Γειά χαρά', 'Σκέψου τώρα', 'Τώρα βλέπεις', 'Εμείς τα ίδια κάνουμε'
Περιγραφή: Πρωτότυπη, 35x25 cm, 6 σ.
Φωτογραφικό Υλικό

ΔΕΙΓΜΑ - Νεφέλες αθάνατες
Αρχεία