Σωτηρία με λένε

Φωτογραφίες

Σωτηρία με λένε
Παράσταση
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 6/1/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη


Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη