Σωτηρία με λένε

Φωτογραφίες

Σωτηρία με λένε
Ταμπλώ
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 16/12/2015
. Τασούλας, Νίκος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

'Εφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου