Σωτηρία με λένε

Φωτογραφίες

Σωτηρία με λένε
Συνέντευξη τύπου
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 16/12/2015
. lavart.gr - Φωτογράφος
Σημείωση: Παρουσίαση αποσπασμάτων του έργου στους δημοσιογράφους
Φωτογραφικό Υλικό

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου