Σωτηρία με λένε

Φωτογραφίες

Σωτηρία με λένε
Δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 22/11/2015
. Τασούλας, Νίκος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

'Εφη Σταμούλη

'Εφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

'Εφη Σταμούλη, Ειρήνη Μουρελάτου

'Εφη Σταμούλη

'Εφη Σταμούλη