Σωτηρία με λένε

Φωτογραφίες

Σωτηρία με λένε
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, 22/11/2015
. Τασούλας, Νίκος - Φωτογράφος
Σημείωση: Μουσική σκηνή ''Πριγκηπέσσα''
Φωτογραφικό Υλικό

'Εφη Σταμούλη

'Εφη Σταμούλη

'Εφη Σταμούλη


Ειρήνη Μουρελάτου, Έφη Σταμούλη