Ο μυστικός κήπος

Φωτογραφίες

Ο μυστικός κήπος
Θέατρο
Βασιλικό Θέατρο, 9/2/2016
Σημείωση: Σύμπραξη ΚΘΒΕ με Δήμος Νεάπολης - Συκεών
Φωτογραφικό Υλικό

Κοινό

Γιάννης Αναστασάκης, Σίμος Δανιηλίδης

Χ. Παπαδόπουλος, Ν. Φονταράς, Δ. Τσιλινίκος, Κ. Στρατάκη, Μ. Αβραμάκη, Στ. Ζώρα, Ρ. Μόργκαν, Ε. Σωφρονίδου, Κ. Μυλωνάς

Χ. Παπαδόπουλος, Ν. Φονταράς, Μ. Αβραμάκη, Στ. Ζώρα, Ρ. Μόργκαν, Ε. Σωφρονίδου, Κ. Μυλωνάς