Ο μυστικός κήπος

Φωτογραφίες

Ο μυστικός κήπος
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 17/9/2015
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μαριάννα Αβραμάκη, Ελένη Θυμιοπούλου


Μαριάννα Αβραμάκη, Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Μαριάννα Αβραμάκη

Χ. Παπαδόπουλος, Ελ. Θυμιοπούλου, Ρ. Μόργκαν, Χρ. Τουμανίδου, Στ. Ζώρα, Μ. Αβραμάκη, Ε. Σωφρονίδου, Ελ. Αγγελίτσα, Αρ. Ζαχαράκη , Δ. Κιουρκτσόγλου, Κ. Στρατάκη

Χάρης Παπαδόπουλος, Μαριάννα Αβραμάκη

Χάρης Παπαδόπουλος, Μαριάννα Αβραμάκη

Δημήτρης Τσιλινίκος, Ελένη Θυμιοπούλου

Ελ. Θυμιοπούλου, Ρ. Μόργκαν, Μ. Βλάχου, Χ. Παπαδόπουλος, Μ. Αβραμάκη, Κ. Μυλωνάς, Δ. Κιουρκτσόγλου, Δ. Τσιλινίκος

Θίασος

Κική Στρατάκη, Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Μομώ Βλάχου

Νικίας Φονταράς

Θίασος

Στεφανία Ζώρα

Ριαννόν Μόργκαν

Στεφανία Ζώρα, Μαριάννα Αβραμάκη

Σταφανία Ζώρα, Νικίας Φονταράς, Μαριάννα Αβραμάκη